TRANS DACH TRANS DACH TRANS DACH TRANS DACH TRANS DACH
Jesteśmy wszędzie tam gdzie nas potrzebują...

Transport

Do rozładunku blachy zaleca się stosowanie zawiesi pasowych, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych opakowania i wyrobu. Szczególnie ostrożnie należy postępować przy ręcznym rozładunku i załadunku. Należy unikać przesuwania arkuszy, aby nie zarysować powierzchni powłoki.

W przypadku rozładunku ręcznego arkusze, szczególnie długie, winny być przenoszone w kilka osób.

UWAGA! W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach na otwartej przestrzeni (podczas wykonywania robót montażowych), należy zapewnić pochylenie wzdłuż każdego arkusza celem odprowadzenia wilgoci. Należy zastosować elementarną osłonę zapewniającą przewiewność. W czasie przechowywania wyroby chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej. Niedotrzymanie tego może być przyczyną uszkodzenia powłoki lakierniczej.

Przed zamontowaniem blachy na dach , folię ochronną należy bezwzględnie usunąć. Po zakończeniu prac montażowych miejsce prac powinno zostać uprzątnięte tak, aby nie pozostały na nim żadne zanieczyszczenia mogące spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.

NIE ZALECA SIĘ: Przechowywania blach z folią ochronną na okres dłuższy niż niezbędny do wykonania prac montażowych powyżej 3 tygodni licząc od dnia zakupu. W razie konieczności dłuższego składowania blach należy bezwzględnie usunąć folię ochronną z każdego arkusza, oddzielić arkusze przekładkami zapewnić pochylenie celem odprowadzenia wilgoci oraz zastosować elementarną osłonę zapewniającą przewiewność.

Odległość składowanej blachy od podłoża winna wynosić min 200 mm. Te same zalecenia należy stosować do blach ocynkowanych.

W przypadku samochodowego odbioru, przewoźnik winien zabezpieczyć towar przed zamoknięciem i uszkodzeniem.

Szczególną ostrożność należy zachować przy rozładunku blachodachówki ze względu na możliwość odkształcenia „zamka blachy". Za niewłaściwy rozładunek i powstałe ewentualnie odkształcenia blachy producent nie ponosi odpowiedzialności. Krawędzie obciętej blachy należy zabezpieczyć lakierem zaprawowym co chroni elementy cięte przed ewentualnych korozją.

UWAGA! Poddawanie wyrobów zabezpieczonych folią ochronną działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzeń powłoki Lakierniczej.

Do cięcia blach nie wolno wykorzystywać narzędzi powodujących efekt termiczny wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz spowodowanych użyciem niewłaściwych narzędzi spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.